vooruitstrevend in duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is belangrijk voor ons én onze klanten. Daarom gaan we in de kas zo zuinig mogelijk om met grondstoffen, maken gebruik van reststromen en hebben een minimal waste policy. Zo gebruiken de teeltbedrijven van Purple Pride duurzame energie van aardwarmte, houtstook en/of restwarmte.

houtstookinstallatie

Op onze locatie in Oosterland besparen we sinds eind 2018 70% van de fossiele brandstoffen door de kassen te verwarmen via een houtstookinstallatie. Deze installatie gebruikt takken, bladeren en onbewerkt afvalhout van hoveniers en bosbedrijven in de buurt. Er zijn dus geen grote bossen in groene gebieden bij betrokken. De houtstook wordt georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband (DES B.V.), bestaande uit drie teeltbedrijven: Van Duijn De Jong aubergines, VOF Prominent Grevelingen en DT van Noord tomaten.

restwarmte Yarafabriek

In Terneuzen liggen de chemische industrie en de glastuinbouw op een steenworp afstand van elkaar. In twee polders zijn warmteleidingen aangebracht, waardoor de tuinbouw hoogwaardige restwarmte en zuivere rest-CO2 van kunstmestproducent Yara gebruikt. Voor planten is CO2 een belangrijke groeistof die ze uit de lucht opnemen. In het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen wordt een hoeveelheid warmte hergebruikt die gelijkstaat aan het jaarverbruik van 35.000 huishoudens. De schaal van dit project is uniek in Nederland!

water van suikerfabriek

Dinteloord heeft een waterbassin van 3000 kuub (3 miljoen liter) per hectare voor de opvang van in totaal 17,5 miljoen liter regenwater. In een seizoen met normale temperaturen is dit voldoende maar in een warm jaar niet. In het tuinbouwgebied rondom Dinteloord is dit tekort opgelost door het gebruik van water van de suikerbietenfabriek van Suiker Unie. Bieten bestaan voor ongeveer 70% uit water. Bij het produceren van suiker komt dit water vrij. Voorheen werd dit water geloosd, nu wordt het gezuiverd en in de bodem opgeslagen. Via een leidingstelsel loopt het naar de teeltlocatie.

duurzame warmte Steenbergen

De WKK stoot laagwaardige warme lucht, van ongeveer 30 graden, uit via de schoorsteen. Deze warmte gaat normaal verloren, maar niet bij onze teeltlocatie in Steenbergen. Op onze locatie in Steenbergen koelen wij deze rookgassen verder terug en slaan deze laagwaardige warmte op in de grond. Dit gaat via een aquifer op zo’n 80 meter diepte. In de winter wordt deze warmte weer terug naar boven gehaald. Via de warmtepompen wordt de temperatuur weer omhoog gebracht naar wel 45 graden. Deze temperatuur kan de locatie goed gebruiken in het verwarmingssysteem. De warmtepompen worden aangedreven door elektra en kunnen 1 MWh aan warmte produceren.

het nieuwe telen

Naast alle innovatieve oplossingen voor het aardgas probleem die wij hebben geïmplementeerd op onze vestigingen, proberen de Purple Pride teeltlocaties ook zo veel mogelijk te telen volgens het principe van ‘’Het nieuwe telen’’, afgekort HNT. Met HNT wordt er zo bewust mogelijk omgegaan met energie en tegelijkertijd een optimale productie behaald. HNT maakt gebruik van natuurkundige kennis om de teelt optimaal te sturen in onder meer temperatuur, vocht, CO₂-dosering, licht en schermen. Zo hebben veel van onze teeltlocaties een tweede energiescherm, deze zorgt voor een flinke energiebesparing en een beter teelt resultaat.

kom bij ons werken

Purple pride is een productgroep binnen Coöperatie Growers United. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van het product. Wil jij samen met een team bijdragen aan het succes van Growers United. Wij zijn continu op zoek naar nieuw talent die samen met ons wil groeien.